Izdvojeni projekti

NAUTICAL TIDE

Izvršeni su radovi na rekonstrukciji dijela AIR-CONDITION sustava broda, te na konverziji sustava AIR-CONDITION-a i BRODSKE LEDENICE sa freona R22 na ekološki prihvatljiv R417A. Radovi su izvršeni u brodogradilištu Viktor Lenac, Rijeka.

Read More

BERLIN

Izvršeni su radovi na nabavi te ugradnji nove inox RASHLADNE KOMORE sustava provijanta. Radovi su izvršeni u brodogradilištu Viktor Lenac, Rijeka.

Read More

MAIOR

Izvršeni su radovi na konverziji postojećeg sustava freona BRODSKE LEDENICE sa R22 na ekološki prihvatljiv R422A. Radovi su izvršeni u brodogradilištu Viktor Lenac, Rijeka.

Read More

Zadovoljni klijenti