KONVERZIJA NA EKOLOŠKI PRIHVATLJIVE FREONE

Konverzija postojećih sustava freona (R12, R22) na ekološki  prihvatljive freone.

Konverzija postojećih sustava freona (R12, R22) na ekološki prihvatljive freone, kao i konverzija postojećih sustava freona (R 404A i sl.) kojima ističe vrijeme primjene.

Radove izvađamo u svim našim remontnim brodogradilištima, kao i u vožnji na brodovima u HR i po svijetu u suradnji sa našim i stranim brodarskim kompanijama.