PROJEKTIRANJE

Projektiranje, opremanje i primopredaja rashladnih i HVAC sustava na brodovima, platformama i postrojenjima na kopnu.

Projektiranje novogradnji –  izrada idejne, projektne i izvedbene dokumentacije sa izradom proračuna.

Opremanje novogradnji – ugradnja opreme, sa radovima u okviru naših djelatnosti, te      nadzorom i praćenjem radova ostalih djelatnosti.

Primopredajne aktivnosti na novogradnjama – primopredaja naručiocu i brodovlasniku /vlasniku/, te ovlaštenom registru brodova /inspektoru/.