REKONSTUKCIJA

Rekonstrukcija rashladnih i HVAC sustava na brodovima, platformama i postrojenjima na kopnu.

 

Rekonstrukcija postojećih /neispravnih, neadekvatnih ili dotrajalih/ HVAC i rashladnih sustava na brodovima i na kopnu.

Rekonstrukcija obuhvaća izradu prateće dokumentacije, ugradnju sa pratećim aktivnostima

nadzora, te primopredaju ovlaštenim predstavnicima