SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE

Servisiranje i održavanje rashladnih i HVAC sustava na brodovima, platformama i postrojenjima na kopnu.

Servisiranje i održavanje postojećih rashladnih i HVAC sustava na brodovima, te posebno remont rashladnih kompresora, sa isporukom rezervnih dijelova renomiranih proizvođača opreme, u vožnji – kod nas i po svijetu, te u remontnim brodogradilištima  – kod nas i po svijetu, kao i na platformama i postrojenjima na kopnu, sve u suradnji sa našim i stranim brodarskim kompanijama i poduzećima.

 • Brodogradilište “Uljanik” d.d. – PULA

 • Brodogradilište “Viktor Lenac” d.d. – RIJEKA

 • Brodogradilište “3. maj” d.d. – RIJEKA

 • “DALMONT” d.o.o. – KRALJEVICA

 • “Lošinjska plovidba – brodogradilište” d.o.o. – MALI LOŠINJ

 • “Brodoremont – Punat” d.o.o. – PUNAT

 • Brodogradilište “Cres” d.d. – CRES

 • “NCP – remontno brodogradilište” d.o.o. – ŠIBENIK

 • “Brodotrogir” d.d. – TROGIR

 • “Brodosplit” d.d. – SPLIT

 • “Solin brodogradnja” d.o.o. – VRANJIC

 • “Jadrolinija” d.d. – RIJEKA

 • “Tankerska plovidba” d.d. – ZADAR

 • “Jadroplov” d.d. – SPLIT

 • Hrvatska ratna mornarica – SPLIT

 • “Jadranski pomorski servis” d.o.o. – RIJEKA

 • “Dinamarin” d.o.o. – RIJEKA

 • “Alpex” d.0.0. – RIJEKA

 • “Splitska plovidba” d.d. – SPLIT

 • “LNP” d.d. – SPLIT

 • “Herm. Dauelsberg GmbH & Co.” – BREMEN

 • “Österreichischer Lloyd Ltd.” d.o.o. -CYPRUS

 • “Crosco” d.o.o. – ZAGREB

 • “Istraturist” d.d. – UMAG

 • “KBC” – RIJEKA

 • “Autonippon” d.o.o. – RIJEKA

 • “Tiskara Sušak” d.o.o. – RIJEKA