NADZOR I ISPITIVANJE

Nadzor, ispitivanje te primopredaja rashladnih i HVAC sustava na brodovima, platformama i postrojenjima na kopnu.

Nadzor, ispitivanje te primopredaja novih rashladnih i HVAC sustava na brodovima, platformama i postrojenjima na kopnu za stranog naručioca /isporučioca opreme/ u domaćim i stranim brodogradilištima /gradilištima/:

  •  TEKNOTHERM
  •  NOVENCO
  •  CALLENBERG
  •  HEINEN & HOPMAN